top of page

A Családok központi szerepe

A Családok, mint kis Szentélyek, egészen központi szerepet tölt be a Szeretetláng Naplóban. Nem kell messzire mennünk, hogy missziós munka várjon ránk, ahogy Teréz anya is megmondta. A saját családunk az elsődleges misszió, amin keresztül mások felé is lassan sugározni kezdhetjük a jóságos lángot. Itt most véletlenül se gondoljunk valami idilli családi képre, aminek látványa sokszor inkább elbizonytalanítja az embert. Na erre mi nem vagyunk képesek...A Naplóban leírtak szerint bizony Erzsébetnek nem mindig volt könnyű helyzete a saját családjával, ne képzeljük, hogy a feszültségek és aggodalmak nem voltak mindennapiak. Az idevágó naplóidézetek közül a második pont egy ilyen részt mutat be. Ne hezitáljunk hát, hogy ki alkalmas, ki nem megvalósítani. Csak az akarásunk a lényeges, a vágy, a többi majd alakul, ahogy ezt más helyeken az Úr Jézus kifejezetten külön is hangsúlyozza.

"Én tudom, ismerem adottságaidat, és ezért isteni gondviselésem tervszerűen rendezett el mindent, hogy alkalmassá tegyen mindarra, amit rajtad keresztül akarok a világ tudomására hozni. A családi szentélyből, igen, csakis innen kell elindulnotok az életre, az élet nehéz küzdelmeire, és ennek összetartó melege az, ahol újra fel- melegedhetnek a lelkek a nagy eltévelyedések után. Itt önmaguk- ra találnak, és újra Istenhez térnek. Kell, hogy ti, édesanyák, szívetek megértő melegét kiárasszátok még a családtagok elválása után is. Nagy felelôsség az, mely reátok hárul. Nehogy azt higgyétek, ha (a gyermek) megnő, szülőre nincs szüksége. Anyám is követett Engem szeretetével, áldozatos életével és imáival mindenhová. Ezt kell tennetek nektek is. Én megáldom minden törekvéseteket. Édesanyám lekötelez erre. Az Ő közbenjáró nagy hatalma az, amellyel kieszközölte Tőlem a családok részére ezt a nagy kegyelmi áradatot, melyet most készül a Földre árasztani. Ahogy Ő is mondja, ilyen még nem volt, mióta az Ige Testté lett. A baj gyökerére teszi anyai jóságának gyógyító erejét, melyet nem nyilvános csodának szánt, mint a nagy, csodálatra indító és világhírű kegyhelyeket. Ő azt akarja, hogy minden család egy kegyhely legyen, egy csodás hely, ahol veletek összefogva teszi csodáit a lelkek mélyén. Szívről szívre járva kezetekbe adja Szívének Szeretetlángját, mely a családokban uralkodni akaró sátánt a ti áldozatos imáitok által megvakítja.” S közben a Szűzanya szólt még néhány szót: „Kármelita kislányom! Általad kívánom nyilvánosságra hozni anyai Szívem határtalan szeretetét és aggodalmát, mely a családi szentélyek széthullása miatt fenyegeti az egész világot. Édesanyai segélykiáltásomat mindenekelőtt hozzátok intézem, és veletek összefogva akarom a világot megmenteni. Kislányom, neked engedem először érezni ezt a nagyhatalmú erőkifejtést, melyet a sátán megvakítására indítok. Megosztom veled halálod napjáig Szívem aggodalmát. Együttérző szíved szeretete az, mely érdemessé tesz erre, Szeretetlángom továbbadására. És aki velem érez, mind jogosult lesz erre a nagy kegyelemre, mellyel a lelkeket megmentjük az örök kárhozattól.”1964.Január 10

Lelki Napló, 1964. Január 10./ 1963. Április 15.

bottom of page