top of page

Avagy a lelki hadviselés

A közbenjáró imának különös "hatásmechanizmusa" van. Gondolkoztunk már azon, hogy ténylegesen ez hogy lehetséges? Felmerülhet például bennünk, miért is van szüksége bárkinek közbenjárásra, miért nem hallgatja meg Isten az imákat az adott illetőtől, illetve - ha az illető például nem hajlandó imádkozni -hogy milyen logika szerint működhet egy ima a másik helyett? Nem megy ez szembe a szabad akarattal?
Isten szívének hatalmas fájdalmat okoz, hogy sokan nem nyitottak a megtérésre. Itt a kegyelem falakba ütközik. Ennél a pontnál jön a képbe a közbenjáró ima számomra különleges, gyengéden tolakodó mivolta. Tulajdonképpen nekem itt klikkelt az egész, hogy ez az extra segítség. Ez a Mennyei Atya trükkje a sok ellenálló esetében. Ahogy már Máriánál is említettem, minket, embereket nem kötelez az embertársaink szabad akarata. Bár ennek nagyon sok negatív oldala van de most jön a pozitív. Ha a másik magától elutasítja a kegyelmeket, Isten belső életének nem ad teret magában. Az illető lelke körül a sátán ordító oroszlánként kószál, hogy felfalja. Azonban a közbenjárás a kiskapu, ha mi imádkozunk, a bennünk müködő kegyelem hatására Jézus manifesztálódik. Mégegyszer, a kegyeleme az, hogy Isten életre kel bennünk. Mivel láthatatlan lelki szálak kötnek össze az emberiséggel, Jézus valamiképp a másik környezetében is jelen lesz ezáltal, még ha nem is fogadja be. Azonban ahol Isten jelen van, a Sátán nem bírja ki, kísérteni is képtelen lesz. Ez amit a Szeretetláng Napló a Sátán megvakításának nevez. Ezt a Jelenlétét erősíthetjük közbenjáró imáinkkal és bár nem vesszük ugyan figyelembe az illető szabad akaratát, jót teszünk vele. Mi megtehetjük, minket nem köt ez a kötelezettség. És ezt a hatást már érezni fogja a másik, lassan kezd átmelegedni és saját maga is nyitni fog. Nekem ez az egyetlen megközelítés, ami működik- ha közbenjárásról van szó.
Ebben a posztban Jeffrey Couture atya közbenjáró imádságról szóló tanúságtételét és John Sullivan, a szeretetláng nemzetközileg ismert előadójának, a szeretetláng kegyelem hatásáról szóló teológiai érvelését használtam fel.

„Bízzál! Mindig mondtam, amit bizalommal kérsz, azt már meg is kaptad. El tudod képzelni, hogy mikor Tőlem lelkeket kérsz, nem adnám meg neked? A mi kezünk együtt gyűjtsön! Kérj! Ne légy soha fáradt lelkeket kérni, kívánni Nekem! Tudod, ha sokan kérnének, milyen sokan megtérnének? Én mindnyájatokat meghívtalak megváltó munkámhoz. Apákat, anyákat, mûvelteket és tudatlanokat, egészségeseket és betegeket. Énértem mindenki dolgozhat, a szabad ember és a rabságban sínylődő, mert a lélek készsége a fontos és a lélek szabadsága, mely egyben a lélek műveltsége is. Emlékszel arra az egyszerű emberre, aki oly csodálatos dolgokat mondott szeretetemről? És mikor megkérték, hogy írja le időközönként gondolatait és küldje el, ő azt válaszolta: »Főtisztelendő úr, egy kis baj van. Én nem tudok írni.« Mekkora volt a csodálkozása az atyának. És a betegek, ők igazán a feltétlen bizalom szárnyán repül- hetnek Hozzám. Egyetlen kérésükkel a lelkek tömeges megmentését eszközölhetik ki.” 1963. május 24

Lelki Napló, 1963. Október

bottom of page