top of page

Az ima, amit nem a mi vágyakozásunk ihletett, hanem az Istené. Amikor maga Jézus kér arra, hogy vele egyek legyünk.

Nem is olyan régen, a templomokba sem tudtunk eljutni. A lelki áldozás (már korábban is ismert) fogalma akkor kezdett mindenki tudatába bevésődni, amikor bizony rendszeresen képernyő előtt imádkoztunk áldozáskor. Ez, a Jézus által Erzsébetnek tanított ima szintén tulajdonképpen a Lelki Egyesülés imája. A Szeretetláng Naplóban többször, hosszasan is kitér az Úr Jézus arra, hogyan képzeljük el, hogyan éljük át ezeket a sorokat. Különösen kedves, ahogy ezek mindig életesemények kapcsán jönnek elő.Ez viszont még nem minden. Hírértékkel bírt pár héttel ezelőtt, hogy egy amerikai ördögűző, Jim Blount atya Budapesten van. Jim atya személyesen tapasztalta meg ördögűzés során az ima Gonosz szellemet bénító hatását. Elmondása szerint, minden esetben, amikor ördögűzéskor speciális előkészületek kellenek, nem lehet igazából csak úgy belevágni a közepébe. Ez esetben azonban egy imaest kapcsán az 9sszegyült tömeg szeme láttára kezdte valaki a megszállottakra jellemző megnyilvánulásokat előadni. Nem volt idő semmire, még elvinulni sem. Így körbeállták az illetőt és elmondták felette a Jézussal való Egység imáját. A gonosztól gyötört nő térdre ereszkedett és mintha valaki erőszakkal összekényszeríttette volna, imára kulcsolta kezeit. Majd abba maradt a jelenség, megtisztulva térdelt előttük az illető. Ez kétszer is megtörtént már Jim atyával, saját szavaival fogalmazva, ilyen hatékony ördögűző imával még nem találkozott. Az atya meggyőződéssel hirdeti, hogy az imát naponta többször el kell mondanunk. A Naplóban Jézus maga kéri, hogy különösen keddenként, -amit a családért felajánlott napnak próbáljunk szentelni- mások, pl a családtagjaink nevében is mondjuk elejt az imát. Kérjük mások helyett és nevében is a Vele való Egységet.

Ezeket az Úr Jézus diktálta nekem:
„A mi lábunk együtt járjon.
A kezünk együtt gyűjtsön.
A szívünk együtt dobbanjon.
A bensőnk együtt érezzen.
Az elménk gondolata egy legyen.
A fülünk együtt figyeljen a csöndességre.
A mi szemünk egymásba nézzen és (tekintetünk) összeforrjon.
Az ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért.”
Az Üdvözítő, miután megkért, még így szólt: „Ez az imádság is eszköz kezetekben, mert aki így együttmőködik Velem, ezáltal is a sátán megvakul, s világtalansága a lelkeket felszabadítja a bűntől.1962 Május 3-11

Lelki Napló, 1962. Május 3-11.

bottom of page