top of page

Miért szükséges az Istenanya?

Hogy miért kerül Mária a képbe, főleg protestáns testvéreinknek jelent gondot. Miért nem közvetlen kapcsolatra törekszünk Jézussal. Először is arra törekszünk, de néha nem megy a mi oldalunkról. Nincs bennünk elég hit, elég erő, elég bizalom. Gondoljunk bele, hogy mekkora különbség van az ókeresztény egyház és közöttünk. Ha lehetőségem lenne rá, én mit meg nem tennék, hogy együtt imádkozzak valakivel, aki jelen volt Pünkösdkor. Ebben szerintem mindenféle felekezet egyetérthet. Ennyi... ez a szentek segítsége. Mária nemcsak Pünkösd tanúja, már jóval korábbról teljes benne a Szentlélek munkája. Itt jön a közbenjárás jelenségének szerepe, amit egy korábbi írásban jobban részletezek. Mária tehát egy közbenjáró, de egészen különleges formában, mert mindkét irányba teljesen átjárható összekötő csatorna. Kristálytiszta útvonal. Én mindig úgy kezelem, hogy rózsafüzért közben térden állva imádkozik velünk extázisban. Teljesen egyedi, hogy kristálytiszta személyén keresztül szabadon tevékenykedhet Isten az irányunkba.Az meg még az extra adalék, hogy mivel nem köti meg a kezét az emberek szabad akarata (ez Istent kötelezi, de embertársainkat nem és bármennyire különleges, ő is ember ) noszogathat minket, áramolhat rajta az egész Szentháromság egész belső élete, és nem habozik minket is ennek részesévé tenni. Szóval a gyengéd noszogatás mindenképp jellemzése, csakúgy mint amikor mi, anyák pulóvert erőltetünk a gyerekünkre hideg időben.A másik irányba meg, különös érzelmi kapocs segít minket, mivel egy elfogultan szerető anyai szívű közbenjáróval van dolgunk. Olyan anyáról beszélünk, akiben nincs nyomokban sem jelen sértődés, fáradtág, önsajnálat..szóval semmi, ami amúgy minket, hétköznapi szülőket sérülékennyé tesz. Szóval mi emberek is teljes bizalommal kérhetünk tőle, mert nem akar mást nekünk, csak a legjobbat. Tökéletes kombináció, nemhiába Isten mesterműve a saját Édesanyja.

„Kislányom, csak egy anya értheti meg lelkem nagy szorongását és fájdalmát. Azért szólok hozzád. Te tudod, mi az aggodalom, tudom, megértesz. Ó, az én gyermekeim, de sokan elkárhoznak! Ros- kadok a fájdalomtól, s azért osztom meg veled, hogy ez ösztökél- jen mind jobban a szent ügy megindítására. Anya vagy te is, Szívem aggodalma a tied is.” Közben anyai fájdalmát növelte lelkemben, s újra kért, hogy ne sajnáljak semmi fáradságot és ne mellôzem kérését, mely rajtam keresztül fog megindulni. 1963.oktober 18.
És az Úr Jézus szelíd szavakkal tovább beszélt: „Te és minden családanya, kik az Én Szívem szerint cselekedtek, mun- kátok értéke nem kisebb még a legnagyobb papi méltóságra emelt személyek tevékenységénél sem. Értsétek meg ti, édesanyák, azt a fenséges hivatást, melyet reátok bíztam! Ti vagytok hivatva be- népesíteni az Én Országomat és betölteni a bukott angyalok he- lyét. Szívetekbôl, öletekbôl indul el Anyaszentegyházam minden lépése! Országom úgy növekszik, ahogy ti, édesanyák, munkál- kodtok a teremtett lelkek között. Nektek van a legnagyobb és a legfelelôsségteljesebb munkátok. Legyetek annak teljes tudatában, hogy a ti kezetekbe adtam azt a munkát, hogy a lelkek sokasá- gát üdvösségre vezessétek!” 1964.februar 29.

Lelki Napló, 1963. Október 18./1962. Augusztus 7.

bottom of page