top of page

Milyen láng lehet ez, és milyen szeretet is lehet az, amit Jézus kér tőlünk?

Tehát milyen Lángról is beszélünk? Ahogy már említettem, a megértéshez a kulcsszó: a Kegyelem. De mi is a Kegyelem definíciója? Ha ezt nem értjük, nemcsak a Szeretetlángot nem értjük, hanem magát a keresztény hitünket se igazán. Ez megint tipikusan az a helyzet, amikor fontos tisztázni egy szó jelentésrétegeit. A kegyelem kifejezésen legtöbbször " csak" lelki segítséget értünk. De vajon emlékszünk még a kegyelem - a nagybetűs Kegyelem- teológiai definíciójára is? Döbbenetes, de rá kellet, hogy jöjjek, ez már elhalványult, pedig valóban alapvető, hogy ez a helyére kerüljön . A kegyelem során Isten élete "teret kap bennünk". Isten megosztja velünk létét, jelen lesz bennünk. Ezt a jelenlétet a bűneink gyengítik, nem Isten sértettsége révén, hanem egyszerűbb mechanizmussal, ilyenkor automatikusan kizárjuk Őt ugyanis.A létrejött deficit a kegyelem által újra meg újra visszaáll, mi katolikusok különös töménységben tapasztalhatjuk ezt a Szentségek vételekor. A teológiában az Isten életével való egyesült létezésre külön kifejezés van, ez az ÁTISTENÜLÉS. Átjár minket az Isten léte. A keresztény élet célja ugyanis ez, nem más, semmi más középszerűm válasszal nem elégedhetünk meg. Sokan talán ki sem mondják, de a keresztény létet azonosítják erkölcskövetéssel , kulturális, társadalmi állásfoglalással. Hát ez semmi ahhoz képest, amelyre meghívást kaptunk. A Szeretetláng végső soron erre irányítja vissza a figyelmünket.Az Isten képe itt az égő Csipkebokor tüze, a tűz, melyet az Istenszülő ad át. Ez a kegyelmi kiáradás megszünteti a Gonosz Lélek rossz sugalmazásának erejét, ahogy a Napló mondja, megvakítja a sátánt. Teljesen logikus. Persze a kegyelemben részesülés jelensége önmagában nem újdonság. Kereszteléskor elsőször kapjuk ezt a megszentelő, átistenítő ajándékot. Katolikusként a kegyelem egészen elkülönített direkt formáját tapasztalhatjuk meg a szentségek által. Vannak még a mindennapi, segítő ajándékai a Szentléleknek. Amit kifejezetten, egy adott helyzetben kérünk imádsággal és a Szentlélek ereje konkrétan abban siet majd a segítségünkre. Protestáns testvéreink ebben különösen otthon mozognak. Ilyen például a lelki erő, bátorság, mértékletesség. Ami mégis különleges a Szeretetláng esetében, az a kapcsolódás az Istenanya szívéhez. Ez valóban egy szent összefogás, melyben a Szentlélek Ereje szabadon áramolhat. Kegyelmi kiáradásról beszélünk egész különleges, összpontosult formában.

"Édesanyám lekötelez erre. Az Ő közbenjáró nagy hatalma az, amellyel kieszközölte Tőlem a családok részére ezt a nagy kegyelmi áradatot, melyet most készül a Földre árasztani. Ahogy Ő is mondja, ilyen még nem volt, mióta az Ige Testté lett. A baj gyökerére teszi anyai jóságának gyógyító erejét, melyet nem nyilvános csodának szánt, mint a nagy, csodálatra indító és világhírű kegyhelyeket. Ő azt akarja, hogy minden család egy kegyhely legyen, egy csodás hely, ahol veletek összefogva teszi csodáit a lelkek mélyén. Szívről szívre járva kezetekbe adja Szívének Szeretetlángját, mely a családokban uralkodni akaró sátánt a ti áldozatos imáitok által megvakítja.”1964.Január 17.

Lelki Napló, 1964. Január 17.

bottom of page