top of page

Mond bármi újat ez a lelkiség?

A mára már mindeki által ismert Jézus Szive Tisztelet, illetve az Isteni Irgalmasság Tisztelete hasonló magánkinyilatkoztatásként indultak. Főleg az előbbi hétköznapi jelenségnek számít már. A Jézus Szíve tisztelet a felvilágosodás idején közölt üzenetek alapján indult útjára. Visszairányitotta az emberek figyelmét az értelemmel teli Istenre, az Isten szerető szívére egy olyan korban, amikor az ész és az emen ez az egyik kritérium a kivizsgálás során) ismert dolgot hangsúlyoz, de megújult formában, erős szimbolikával. Alacoque Szent Margit látomásai Jézus legbenső világába invitálnak. A szent szerzetesnőt azonban kifejezett bizalmatlansággal fogadták, egészen addig, amíg egy tanult jezsuita atyát nem küldtek mellé lelki vezetőnek. Mondhatnánk úgy is, Columbiere atya mentette meg az ügyet. Ő azonnal felismerte az üzenetek hitelességét, neki köszönhetjük, hogy elkezdett terjedni. Hasonló játszódott le az Isteni Irgalmasság üzenetek esetében is, Szent Fausztinával. Ez utóbbi terjesztését az Egyház nem is engedte közel hetven évig, míg II. János Pál elővette az ügyet és a szerencsétlenül félrefordított szövegrészeket ( ez volt a fő akadálya az engedélyezésnek) korrigálta valaki. Az üzenetek itt is világosak, Isten irgalma az elsődleges, bármilyen súlyos bűnt követett el valaki, ha bűnbánó lélekkel közeledik valaki, Istennel kiengesztelődhet. (A következmények és azok jóvátétele más kérdés.) A legújabb döbbenetes mértékben terjedő imádság az Önátadás novénája. Ezek a Sugalmazások Pio atya lelki vezetőjétől, Dolindo atyától származnak. Az ima lényegében a Miatyánk: " Legyen meg a te akaratod" sorának elemzése. Lenyűgöző stílusban és kedvességgel beszél Jézus hozzánk, miközben nagyjából a lehetetlent kéri. Tipikus Jézus-mondhatnánk.. Csodás ima, mely arra tanít, hogy mondjunk le a tervezési kényszereinkről, az ezzel járó örökös szorongásról, adjuk át az életünk irányítását Neki, és akkor végre megnyugodhatunk, hogy a legjobb kezekbe került minden ügyünk. Hát, van mit gyakorolni. Szóval önmagában a tény, hogy az Úr Jézus egy adott személyen keresztül juttat el hitigazság megerősítéséhez szükséges gondolatokat az emberiséghez - igenis működhet és működik is a mindennapokban.

„Mondom neked, leánykám, ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam a rendelkezésetekre, mint most, Szívem szeretetének lobogó lángját.
Mióta az Ige Testté lett, ily nagy megmozdulás nem történt részemről, mely így tört volna felétek, mint ahogy Szívem Szeretetlángját küldöm hozzátok." 1962. Augusztus 1.

Lelki Napló, 1962. Augusztus 1.

bottom of page