top of page

Jézus egy komoly gondokkal küzdő többgyerekes anyát választott, hogy bebizonyítsa, mindenkit, minden élethelyzetben szentségre hív.

Jézus egy komoly gondokkal küzdő többgyerekes anyát választott, hogy bebizonyítsa, mindenkit, minden élethelyzetben szentségre hív. Ezt többször szóbakterül a naplóban, Erzsébet rettenetes vívódásokon megy keresztül, hogy vajon miért kapta ezt a feladatot és természetesen nagy kétségei voltak a hallott üzenetekkel kapcsolatban is, melyet végül lelki vezetői segítettek tisztázni. Hogy hiteles személyiség-e Erzsébet? Gyümölcséről ismerszik meg a fa. Erre a kérdésre könnyű válaszolni, ha valaki elolvasta az életrajzot. A weboldalon -Liza élete címmel - Kindelmann Erzsébet életéről olvashattok részletekben. Begyik Tibor Velem volt az Isten című könyve és blog posztjai alapján részletekben raktam fel én is. Tibortól, akivel jó baráti kapcsolatban vagyunk örömmel járult hozzá, hogy felhasználjam az anyagot. Az életrajz kalandos, szinte nehéz elhinni, hogy nem kitalált történet. Szerintem Victor Hugo is kapva kapott volna a témán anno.

Miért éppen rád? Elmon- dom. Nézd, leányom, te is sokgyermekes családanya vagy, ismered a családi élet sok búját, fájdalmát saját gyermekeiden keresztül. Tudom, sokszor roskadoztál a megpróbáltatások keresztje alatt, sok fájdalmad volt és van is gyermekeid miatt. Ezeknek elviselése érdemszerző neked és minden édesanyának. A tapasztalatok, melyeket Isten rendeléséből átéltél, nem hiábavalók, ezeket méltattam én is. Tudom, te megértesz engem, azért osztottam meg veled anyai Szívem fájdalmát. Ilyen az én fájdalmam is, mint a tied. Országomban sok ilyen család van, kik igen közömbösek. Ezeket és a többieket fel akarom melegíteni Szívem Szeretetlángjával. Te ezt, látom, nagyon jól megérted, hiszen benne élsz, azért velem érzel, velem aggódsz. Látod, ezért adtam át neked elsőnek kegyelmeim bőségét. Egy anya tud csak igazán együtt érezni velem, ki ismeri a családok ezernyi gondjának sok-sok árnyalatát, és velem együtt gyógyítgatja is azt. Jaj, a lelkek elvesztése miatt gyötrő, kínzó fájdalmaim vannak! Leánykám, szenvedj velem! Én igazán fájdalmas anya vagyok. Úgy szenvedek a lelkek elvesztése miatt, mikor látom Szent Fiam hiábavaló szenvedését! Ne sajnálj te semmi fáradságot, légy szenvedéseimnek örök segítőtársa! Ezt kérem tőled.”1962.November 19 „Kislányom, csak egy anya értheti meg lelkem nagy szorongását és fájdalmát. Azért szólok hozzád. Te tudod, mi az aggodalom, tudom, megértesz. Ó, az én gyermekeim, de sokan elkárhoznak! Ros- kadok a fájdalomtól, s azért osztom meg veled, hogy ez ösztökél- jen mind jobban a szent ügy megindítására. Anya vagy te is, Szívem aggodalma a tied is.” Közben anyai fájdalmát növelte lelkemben, s újra kért, hogy ne sajnáljak semmi fáradságot és ne mellôzem kérését, mely rajtam keresztül fog megindulni.És az Úr Jézus szelíd szavakkal tovább beszélt: „Te és minden családanya, kik az Én Szívem szerint cselekedtek, mun- kátok értéke nem kisebb még a legnagyobb papi méltóságra emelt személyek tevékenységénél sem. Értsétek meg ti, édesanyák, azt a fenséges hivatást, melyet reátok bíztam! Ti vagytok hivatva be- népesíteni az Én Országomat és betölteni a bukott angyalok he- lyét. Szívetekbôl, öletekbôl indul el Anyaszentegyházam minden lépése! Országom úgy növekszik, ahogy ti, édesanyák, munkál- kodtok a teremtett lelkek között. Nektek van a legnagyobb és a legfelelôsségteljesebb munkátok. Legyetek annak teljes tudatában, hogy a ti kezetekbe adtam azt a munkát, hogy a lelkek sokasá- gát üdvösségre vezessétek!”

Lelki Napló, 1962. November 19.

bottom of page