top of page

Avagy Mária, az Isteni Tűz élő tabernákuluma

A Szeretetláng megértéséhez tisztában kell lennünk a kegyelem fogalmával. A kegyelem befogadása lehetővé teszi Istennek, hogy életre keljen bennünk. Igen, hogy Isten bennünk éljen. A Naplóban a Szeretetláng kiáradására, mint a Szentlélek kiáradására utal többször is Jézus. Ha tisztában vagyunk a Kegyelem koncepciójával, érthetővé válik, miért fogalmaz máshol a Szűzanya kissé megdöbbentően módon úgy, hogy Szívének Szeretetlángja maga Jézus Krisztus. Ha a Kegyelem Isten élete bennünk, akkor Mária, aki kegyelemmel teljes, igazán és teljesen magában hordozza az Istent. És ez nem csak 2000 éve, Betlehemben történt meg. A Szentlélekkel teljesen és tökéletesen egyesülve Mária misztikus módon jelenleg is Isten- hordozó, Theotokos, ahogy az Orthodox egyház hívják Őt. És innen már csak egy lépés elképzelni az Égő Csipkebokor el nem emésztő tüzét a szívében..

„Mondom neked, leánykám, ilyen hatalmas kegyelmi erôt még nem bocsátottam a rendelkezésetekre, mint most, Szívem szeretetének lobogó lángját.
Mióta az Ige Testté lett, ily nagy megmozdulás nem történt részemről, mely így tört volna felétek, mint ahogy Szívem Szeretetlángját küldöm hozzátok." 1962. Augusztus 1. „Kis kármelita leányom, most meg fogjuk kezdeni (az utat) és Szent Józseffel együtt neked is végig kell járnod Betlehem sötét, ködös utcáit. Velünk együtt szállást kell keresni az én Szeretetlángomnak, mely maga Jézus Krisztus." 1962. Augusztus 31.
S közben sokat beszélt nekem a kegyelmi időről és a Szeretet Lelkéről.
"Ez szinte olyan lesz, mint az első Pünkösd, mely elárasztja a Szeretet Lelkével, a Szentlélek erejével a Földet. Ez a nagy csoda, melyre felfigyel az egész emberiség, ez mind a Szent Szűzanya Szeretetlángja kegyelmi hatásának kiáradása. ...
Az emberiség lelkében a hitetlenség által elhomályosuló Föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül. Utána hinni fognak, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitből fakadó bizalom gyökeret ver a lelkekben, és újra megújul a Föld színe." 1963. Március 24.

Lelki Napló, 1962. Augusztus 1./1962. Augusztus 31./1963. Március 24./

bottom of page