top of page

Mi az Egyház hivatalos véleménye?

Az Egyház minden magánkinyilatkozatást nagyon részletesen kivizsgál , mielőtt véleményt mond. Részletes teológiai elemzés mellett elérhető orvosi véleményeket is megkeresik. Nyilván régebbi korokban ezek nem így voltak néven nevezve, dejól képzett szakértők képesek a hasonló mintázatok alapján elemezni a jelenség hitelességét. Ezt követően az egyházmegye püspökének kell nyilatkoznia. A vizsgálatnak ebben a fázisában már különböző hivatalos kifejezésekkel találkozhatunk. A Nihil Obsat jelentése, hogy a megvizsgált anyagban nincs kivetnivaló elvben, az Imprimatur jelentése pedig, hogy nyomtatható, terjeszthető is az írás. A Szentatya nem sűrűn szpkptt magánkinyilatkoztatások, jelenések kapcsán véleményt mondani, még a nagyon elterjedt Isteni Irgalmasság üzenetek esetében sem nyilatkozott hivatalosan az üzenetek tartalmáról -az amúgy a jelenés ügyében nagyon is elkötelezett - II János Pál pápa. A Szeretetláng Napló eőször 1973 ban jutott el Rómába, VI Pál pápasága alatt. Ő továbbította az anyagot 4o püspöknek és áldását adta a Szeretetláng terjedéséért mondott imádságra. A napló anyagának fordításai kezdtek elterjedni, dél amerikában különösen gyorsan, ahol meg is kapta hamarosan az első Imprimaturt. Bernardino Echeverria Ruíz ecuadori bíboros 1996 ban kérte a Szntszéktől a Mozgalom Egyházi Jóváhagyását.hivatalaos Több püspök Engedélyét követően,Erdő Péter Bíboros, Esztergomi Prímás is megadta az Imprimaturt 2009. Junius 5-én. Pár évvel később, Ferenc pápa szintén külön apostoli áldását adtaa Szeretetláng Mozgalomra.

A Szűzanya kérése a püspökhöz: „Személyesen és hivatalosan terjessze fel a Szentatyához ismertetésre és kivizsgálásra!”1981. Április 12„ Kármelita kislányom, szeretnék beszélni veled, mint anya
gyermekével. Tudom, nagy gondokban vergődsz Szívem
Szeretetlángja miatt. Örülök, hogy ennyire szíveden viseled.
Hallgass meg! Nemsokára eljön az a nap, amikor megtörténik
az első hivatalos lépés, melynek már meg kellett volna történnie.
A sok megaláztatás, melyet Szeretetlángomért elviselsz, a sok áldozat, melyet meghozol, hajtórugó az első lépésekhez. Mondd
el lelki vezetôdnek óhajomat, hogy igyekezzen az ország főpapjához eljuttatni ügyemet, és utána a római
helytartóhoz. Ilyen kegyelmi idő még nem volt a földön, mióta az Ige testté lett. Világrengető a sátán megvakitása. 1963 szeptember 3

Lelki Napló, 1981. Április 12./1963. Szeptember 3.

bottom of page