top of page

Avagy tűzoltás érdekes módja

Igen a Szeretetláng Napló egyik ígérete a Sátán gyengítése, a mi felajánlásaink és imáink által. Extrán vigasztaló az egészben, hogy akár hétköznapi áldozatokkal mi is részesei lehetünk ennek a hatalmas háttérben folyó küzdelemnek. Megelőzni a gonosz szellem sugalmazásait és annak következményeit nagyon jó stratégiának tűnik. Gyerekeim kiskorukban is már feladták a leckét a keresztény neveléssel kapcsolatban. Egyik számomra is rettegett kérdés az volt, amikor arra voltak kíváncsiak, miért engedi meg Isten, hogy egy ártatlan szenvedjen és meghalljon.Egy kis idő után kezdtem ráérezni, hogyan válaszoljak. Ilyenkor azt kezdtem hangsúlyozni, hogy Isten a tökéletes jóság és szeretet, ha ez megtörténhet csak azért lehet, hogy valami még fájdalmasabbat elkerüljön. És az egy lélek elvesztése örökre. Végül kikristályosodott, hogy mivel minden rossz, minden halál, szenvedés, bűn, lelki halál .. minden ami "Nem Isten" a Gonosz hatalmának következménye. Az ártatlanok szenvedése törvényszerűen összeolvad Isten ártatlan szenvedésével Jézus személyében. Ez a felfoghatatlan jelenség ami gyöngíti a Gonosz befolyását. Ezt C.S. Lewis nagy klasszikusában, Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény c. könyvben ez az általános törvényszerűségnek nagyon jól. megjelenik. Ennek a törvényszerűségnek még maga Isten is alávetette magát úgymond. Ártatlan szenvedés= Sátán hatalmának gyengítése. A Szűzanya által ajánlott alternatíva önmagában is csodás ajándékot jelent az előbbi lelki vívódások ismeretében. Igen, egyrészt igazolva láttam magam, másrészt vigasztaló, hogy van más , kevésbé fájdalmas és egyben logikusnak tűnő megoldás.

„Tüzet tűzzel fogunk oltani”, szavain igen meglepődtem, mert utána szünetet tartott, s azután így folytatta: „Olyan csodát művelek én veletek összefogva, melyen a világ tudósai hiába kísérleteznek, nekik ez soha nem lesz megold- ható. Ezt csak a tiszta, Istent szerető lelkek bölcsessége fogja fel. Mert ők bírni fogják Istent és az Ő végtelen titkait. Igen, kislányom, tüzet tűzzel oltunk: a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével. Szeretetlángom tüze oly nagy! A sátán gyűlöletének tüze (is) már oly magasra csap, hogy azt hiszi, győzelme biztos. (De) az én Szeretetlángom megvakítja a sátánt! Ezt a Szeretetlángot adtam én most kezedbe, és rövidesen eljut rendeltetéséhez. A szeretetemből kicsapó lángok oltják a pokol tüzét, és el nem képzelhető fényességgel és jótékony melegséggel fogják elárasztani a földkerekséget. Leánykám, ehhez kell nekem az áldozat, a te áldozatod, a ti áldozatotok, hogy a pokol gyűlöletétôl égő elmék és szívek Szeretetlángom szelíd fényét átvegyék.” 1964. December 6.

Lelki Napló, 1964. December 6.

bottom of page