top of page

Vajon világszerte mennyien hallottak már erről?

A Szeretetláng üzenetek Róna Gábor jezsuita atya spanyol fordításának köszönhetően tényleg futótűzként kezdett terjedni a spanyolajkú területeken. Először Ecuadorba jutottak el, majd Mexikóba, azt követően egész Dél Amerikában elterjedt. Az angol fordítást követően Kanadába jutott majd onnan az Egyesült Államokba. Én is itt találkoztam vele. Nm sokkal később Afrikába is megjelent, ahol például már árvaházat is alapítottak. Jelenleg már minden kontinensem számos helyen indultak imacsoportok.Ausztriában például már létezik Szeretetláng szerzetesi közösség.

"Közel az idő, mikor Szeretetlángom ki fog gyúlni, és abban a pillanatban is vakká lesz a sátán, melyet éreztetni fogok veletek, hogy bizalmatokat fokozzam. S ez nagy erőt ad nektek. Ezt az erőt mindenki fogja érezni, akihez csak eljut, mert nemcsak a nekem ajánlott országban, hanem az egész földkerekségen ki fog gyúlni, és az egész világon el fog terjedni. Még a legmegközelíthetetlenebb helyeken is, mert a sátán előtt sincs megközelíthetetlenség. Merítsetek erőt és bizal- mat! Én eddig még soha nem látott csodákkal segítem munkátokat. Szeretetlángom észrevétlenül, szelíden, csendben fog terjedni Szent Fiam engesztelésére."1963.Aug 1. „Szeretetlángomat a tengerentúlra kell vinni.”
Nem tudom, mi módon történik ez, mert a Szűzanya akkor nem szólt többet... 1963.Augusztus 31.

Lelki Napló, 1963. Augusztus 1. /Augusztus 31.

bottom of page