top of page

Misztikusok csak tisztes távolságból?

Mit is értünk misztikusokon. Miért van a misztikára szükség és nekünk mi közünk van ezekhez a kiválasztottakhoz. Először is én nagyon meglennénk lepve, ha azok után, hogy az egész hitünk egy jelenleg láthatatlan világra alapozódik, nem lennének néha megerősítő érintkezések az emberiséggel. Keresztényként abban hiszünk persze, hogy a láthatatlan felfedte magát, először a Szentlélek sugalmazta Szent Írásokon keresztül később a Második Személy formájában, Jézus Krisztus személyében szemtől szembe. De hát néha nem árt egy kis biztatás, földöntúli erő érzése, csakúgy, mint anno a próféták idején.
Misztikusok tehát azok az emberek, akik különleges módon tapasztalataik vannak a lelki világból. Egyeseknek vízióik voltak, mások megkapták Krisztus sebeit, megint mások sugalmazásokat hallottak. Bár én itt katolikusok által átélt és az Egyház által kivizsgált élményekről beszélek, sok nem katolikus beszámolót is olvastam már, amik fantasztikusak. Muszlimok, akiknek Jézus álmukban jelent meg nagyon is valóságos élmlnyklnt, vagy sok zsidó születésű, vallását már nem gyakorló krízishelyzetben tapasztalt meg misztikus élményt. Szóval ez a jelenség létezik, és az átéltek után drámaian eltérő módon kezdenek élni az illetők, szóval ez már önmagában sokat elmond.. Persze a régebben élt misztikusok még hagyján, a legtöbb embernek beleférnek a képbe. Jó távol vannak tőlünk térben és időben. Nem is nagyon tudjuk elképzelni, mi hasonlóság lenne köztünk.Sok nagy szentnek szintén voltak különleges istenélményei. Azonban ha az érthetetlen, esetleg félelmetes jelenségekkel körbevett " kiválasztottakra" gondolunk, már mindenki szívesen lép egyet hátra. Itt elsősorban a stigmatizáltakra gondolok. Itt is akad azért olyan, akivel még a katolikusok többsége is elboldogul, mint például Pio atya. Összességében azonban ritkán gondolunk arra, hogy mi bármi módon részesei lehetünk ilyesminek, hiszen mi nem vagyunk ilyen típusok, ehhez Isten valószínűleg nem szokványos embereket választ, jó okkal.

Vagy mégis? A "Szeretetláng lelkiség" egy másik, alternatív útvonalat ajánl fel. Jézus aktív együttműködésre hív a hétköznapokban mindannyiunkat misztikus módon. Misztikus nem az érzékek terén, hanem tettekben. Aki nem érti vagy nem ért egyet a háttérben megsimuló igazsággal, annak ez az egész zagyvaságnak tűnik. Azonban, ha vesszük a fáradságot és átrágjuk magunkat a lelki hadviselés alapelemein, minden értelmet nyer. Az áldozatok, a közbenjáró ima, az ...engesztelés. Ez a szó nem szerencsés, mert magában rejti a sértettség vigasztalásának nagyon is emberi, antropomorf képét. Gondoljunk inkább - a máshol külön is részletezett- "jó oldal erősítése, rossz oldal gyengítése" jelenségre egyszóval a nagyon is szemléletes képességre, hogy megvakíthatjuk, elgyengíthetjük magát a Sátánt, így nem jut befolyáshoz. Ezt a kifejezést a Szeretetláng Naplóban pontosan így találjuk meg egyébként, ami 
egészen különleges és új értelmet ad sok mindennek. A Napló sokszor nagyon is személyes és pozitív üzenetei révén a  Istenkapcsolatunk nemcsak új dimenziókkal bővül, de tudatosan aktív társaivá válhatunk az isteni megváltónak. 

„Egyetlen léleknek sem szabadna elkárhoznia, kiket papjaim gondjaira bíztam. Ez a szó, hogy elkárhozik, iszonyatos fájdalmat okoz Szívemnek. Újra átszenvedném a kereszthalált minden lélekért, de ezerszer nagyobb fájdalommal, mert az elkárhozottaknak már nincs reményük. Vágyaiddal mentsd meg a lelküket! Tudod, ugye, hogy háromféle keresztség van: víz-, vér- és vágykeresztség. A lelkek megmentésénél ez a három a megmentô. Szentséges Szívemből vér és víz folyt ki reátok, és a hatalmas vágy, mellyel ezt tettem értetek. Tudod, mi a vágy? Egy csodálatos, érzékeny eszköz, mely még a legtehetetlenebb embernek is birtokában van, és mint csodás eszközt használhatja fel a lelkek megmentésére. A fontos csak az, hogy a vágyát egyesítse az Én oldalamból kifolyó drága Szent Véremmel. Leánykám, fokozd vágyaidat minden erôd-
del, mert ez sok lelket ment meg!” 1962. Augusztus 6.„Akarjátok észrevenni, hogy ez az Én akaratom. Ezt a belső mártíromságot a sátán nem tudja megakadályozni. Ez a harc a lelkek mélyén, mint Értem hozott mártíromság, bőséges gyümölcsöt hoz. Imádkozzatok, virrasszatok, jöjjetek össze ketten-hárman, és vegyétek fel a harcot a sötétség pusztító erejével. Ne tétlenkedjetek! Úgy tesztek, mintha nem volna Mennyei Atyátok az égben, ki figyel reátok.
Vágyaitokkal öleljétek át a földet! Áldozataitokkal, melyek a tiszta szeretettől izzanak, perzseljétek fel a bűnt. Ne higgyétek, hogy ez lehetetlen! Csak bízzatok Bennem! Én veletek vagyok, és a küzdelem oroszlánrésze az Enyém, azt Én vállalom magamra. Fogjunk már össze, ti lanyha lelkek! Ne tegyétek magatokat sze- rencsétlenné. Bízzatok Bennem! Ez a hit és bizalom millióknak fog erőt adni a kitartáshoz." 1962. Augusztus 7.

Lelki Napló, 1963. Október 18, 1962. Augusztus 6.

bottom of page