top of page

Miért a magyarok?

Nagyon röviden tehát. A Szeretetláng üzeneteket egy magyar anya kapta az 1960-as években.
Az üzenetekben nagyon kevés direkt utalás van Magyarország szerepére, az viszont a háttérinformációt ismerők számára logikus és érthető. A Máriának - ténylegesen és az akkori jognak megfelelően - felajánlott korona lelkileg mintegy kötelezi a Szűzanyát. Ezzel a rá ruházott felelőséggel, a királynői gondoskodás egy formájaként adta át ezeket üzeneteket a rábízottaknak. Az üzenetek az egyetemes emberiségnek szólnak. Az Istenanya célja, csöndben átmelengetni még a legtávolabbi szíveket is, például a meg nem kereszteltekre is külön kitér. Tényleg a legszélesebb körben szeretné megszólitani a világot, ennek egyik eredményeképpen számtalan országban reagáltak rá nagy lelkesedéssel, sokszor nagyobbal, mint mi magyarok. Megtisztelve érezhetjük magunkat, hogy az égi Királynő egy konkrét, neki szentelt evilági országot használt fel erre a célra. Egyszerű logika és csodás, szivet melengető Anyakirálynői gondoskodás.

„Kármelita kislányom! Oly sok bûn van az ország- ban. Segíts nekem, mentsük meg! Én fénycsóvát adok a kezedbe. Ez Szívem Szeretetlángja. Az én Szívem Szeretetlángjához add a te szeretetedet is, és add to- vább, kislányom!”
„Édesanyám, miért nem teszel nagy csodákat, hogy higgyenek Neked úgy, mint Fatimában?” „Leánykám, minél nagyobb csodákat tennék, annál inkább nem hinnének nekem. Kis kármelitám, az elsô szombatot is azért kértem, és mégsem veszik figyelembe. Én jó- ságos, megértô Édesanyátok vagyok, és veletek össze- fogva megmentelek benneteket. Szent István nekem ajánlotta (országotokat), és én ígéretemmel biztosí- tottam, hogy szívemen viselem az ô és a magyar szen- tek kérését. Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni. Nagyon kérlek, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz le országomra. [...]”
„A tizenkét papi személy, kiket Szent Fiam kivá- lasztott, lesznek a legméltóbbak kérésem teljesítésére. I/38 Leányom, vidd e lángot, melyet neked nyújtok elô- ször. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg nála a tiédet, és add tovább!” És annyira zokogott, hogy alig értettem, mit is mond. Megkérdeztem Tôle, mit is kell tennem. Én az egész ország nevében megígértem Neki mindent, csak hogy fájdalmát enyhítsem. 1962. Április 13.

Lelki Napló, 1962. Április 13.

bottom of page